Skupnost dijakov

 

 Pravica mladosti je, da prehiteva svoj čas 

in živi v lepem, trajnem upanju,

ki ne pozna premorov in pogledov vase.

                         (Josep Conrad) 

 V ŠOLSKEM LETU 2023 – 2024

PREDSEDSTVO SKUPNOSTI DIJAKOV

Predsednica: Ana Bertelovič

Podpredsednica: Ella Lesjak

Tajnika: Emira Velagić, Mladen Jovanović

Predstavnik za kakovost: Benjamin Merzdovnik

Organizacijski odbor: Ema Drofenik, Sumaja Burgič, Lorena Bjelić, Gal Jurkovšek, Benjamin Merzdovnik, Lejla Ameti in Saša Miklavžina.

  

Skupina za organizacijo in izvedbo prireditev Skupnosti dijakov v šolskem letu 2023/24 so vsi predstavniki oddelkov.

Mentorici SD:

mag. Lijana Martinc

Mateja Urbancl, prof.

LETNI DELOVNI NAČRT SKUPNOSTI DIJAKOV 2023/24

PRAVILNIK SKUPNOSTI DIJAKOV 2023/24

Tags:
Sher This: