Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

     Mentorice: Anita Rudolf Pečnik, univ. dipl. ekon.

                          Sonja Sušin, univ. dipl. ekon.

                          Simona Pompe dipl. ekon.

                          Cvikl Delopst Melita, prof.

                          mag. Lijana Martinc

Projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta  je izobraževalni program, namenjen ozaveščanju  učiteljev in mladih ter dvigovanju zavedanja o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Z vključenostjo v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta:

  • šola pridobi z uspešno izvedenim programom enoletni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta ter prejme plaketo, ki jo izobesi na pročelje šole,
  • sodelujoči učitelji prejmejo gradivo, ki ga predelajo z dijaki, nadgradijo svoje znanje na dveh usposabljanjih, če so pri svojem delu uspešni pridobijo naziv mentorji ambasadorji Evropskega parlamenta,
  • dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje ter politično državljansko osveščenost, ki so bistvenega pomena na poti do dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta, najbolj aktivni prejmejo naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta. Najboljši dijaki se udeležijo simulacije delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu v Franciji, mentorji pa izobraževanja v Bruslju.

Da šola prejme naziv Ambasadorka Evropskega parlamenta morajo sodelujoči:

  • predelati prejeto učno gradivo, ki vsebuje šest modulov: Kratka zgodovina EU, Kako EU vpliva na naše življenje?, Sprejemanje odločitev, Evropa brez meja, Evropske vrednote in vaš glas v Evropi,
  • vzpostavi informacijsko točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji,
  • pripravi dogodek na temo EU in bližajočih se volitev.

V projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je v Sloveniji vključenih 49 srednjih strokovnih in  poklicnih šol ter gimnazij. Izvaja se tudi v ostalih članicah EU. Pri nas se program izvaja pod okriljem Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v sodelovanju s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede.

Facebook stran: EPAS Šola za storitvene dejavnosti

IZPELJANE AKTIVNOSTI ŠOLE AMBASADORKE EVROPSKEGA PARLAMENTA

ŠOLSKO LETO 2023 – 2024

Ambasadorji Evropskega parlamenta počastili dan Evrope

Ambasadorki Evropskega parlamenta na srečanju dijakov v Grazu

Dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta na obisku evropske demokracije

Obiskal nas je Adrijan Poprijan

ŠOLSKO LETO 2022 – 2023

Izjemen uspeh naših dijakov ambasadorjev EP

Dan Evrope obeležili s prireditvijo Evropa na dlani

Srečanje evropske poslanke Irene Joveve z dijaki ambasadorji EP

Bodoči ambasadorji EP predstavili vizijo zaposlovanja v prihodnosti

Euroscola 2023

Pogovor z viceguvernerjem Banke Slovenije mag. Milanom M. Cviklom

Bodoči ambasadorji EP predstavili vizijo izobraževanja v prihodnosti

Zelena prihodnost in boj proti globalnemu segrevanju/ zelena ekonomija

ŠOLSKO LETO 2021 – 2022

Nova  generacija  ambasadorjev evropskega  parlamenta

Projekt Epass

Dan Evrope in Dan zmage

ŠOLSKO LETO 2020 – 2021

Dan Evrope

Ambasadorji Evropskega parlamenta Šole za storitvene dejavnosti gostili dr. Milana Brgleza » Šolski center Velenje

Pogovor z evropskim poslancem dr. Milanom Brglezem

ŠOLSKO LETO 2019 – 2020

 Ambasadorji EP v oddaji Šolska desetka

Posnetek – Dan Evrope

Dan Evrope

Evropski poslanec Franc Bogovič obiskal Šolski center Velenje

Ambasadorke evropskega parlamenta na tekmovanju EUROŠOLA

Ambasadorja EP na študijskem obisku v Strasbourgu

Vodja informacijske pisarne EU obiskala dijake

ŠOLSKO LETO 2018 – 2019

Evrošola

Posnetek debat Finale Evrošole

Tokrat gremo volit

Študijski obisk Strasbourga

Obisk Evropskega poslanca Lojzeta Peterleta

Posnetek obiska Evropskega poslanca Lojzeta Peterleta

VTV Magazin

Dogodki v okviru projekta Šola ambasadorka EU

Podelitev priznanj

ŠOLSKO LETO 2017 – 2018

Evrošola

Od nekoč do danes

Študijski obisk Strasbourga

Delavnice Evropska kulturna dediščina

Dan Evrope

Prispevek v časopisu Naš čas

Prejem priznanj

ŠOLSKO LETO 2016 – 2017

Otvoritev kotička EU

Predstavitev učnih vsebin Šole ambasadorke EU

Prejem plakete šole ambasadorke Evropskega parlamenta

Evropska unija in mi

Sprejemanje odločitev v Evropski uniji

Zgodovina Evropske unije

Tags:
Sher This: