srssersssdgimvssmicdsd

PBO 1
2_Zmagovalni koktajli
pasica8
pasica9
pasica14
pasica12
pasica16
pasica17
previous arrow
next arrow

Kakovost

Komisija za kakovost Šole za storitvene dejavnosti redno ugotavlja, spremlja, razvija, zagotavlja in evalvira kakovost na vseh področjih dela, kar je ključno za izboljšave in spremembe. Vanjo so vključeni vsi trije deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa, dijaki, starši in učitelji, saj prav oni predstavljajo tisto ključno jedro, od katerega je pravzaprav odvisno delovanje šole. Cilj ni le ugotavljanje obstoječega stanja, ampak predvsem načrtovanje nadaljnjega kontinuiranega dela v smeri izboljšav. Ker je kakovost gonilo razvoja, se je na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega dela vedno treba vprašati, kako dobro v resnici delamo in kako bi lahko delali še bolje.  

Naloge in cilji Komisije za kakovost ŠSD so:  

  • sodelovanje s skupino za kakovost ŠCV,
  • razvijanje kazalnikov kakovosti in meril ter inštrumentov za vrednotenje kakovosti,
  • organiziranje in usklajevanje anketiranja,
  • interpretacija rezultatov,
  • načrtovanje ukrepov za izboljšavo,
  • sprotno spremljanje izvajanja ukrepov,
  • predstavitev dela skupine za kakovost na pedagoški konferenci,
  • pripravljanje poročila o kakovosti, ki je v skladu s kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je določil Center za poklicno izobraževanje,
  • ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

POROČILO KAKOVOST 2022/23

POROČILO KAKOVOST 2021/22

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660