srssersssdgimvssmicdsd

pasica7
PBO 1
2_Zmagovalni koktajli
pasica6
TURIZEM 6
previous arrow
next arrow

Zdrava šola

CILJI ZDRAVE ŠOLE                                       

Vse šole, ki so pristopile v mrežo Zdravih šol, so obljubile, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh dijakov s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in dijaki.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, dijakom in staršem.
 4. Vse dijake bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih dijakov in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

ZDRAVA ŠOLA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

RABLJENO OBLAČILO NE SME POSTATI ODPADEK

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od aprila 2016 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že  375 ustanov (301 osnovnih šol, 63 srednjih šol in 11 dijaških domov, kar pomeni  67 % vseh slovenskih OŠ oz.  60 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). Za širitev projekta so se odločili na predlog vključenih šol ter interesa novih, saj se jim je projekt zdel koristen in spodbuden za njihova okolja. Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ. V teh 23 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, ki se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev.

S septembrom 2010 se je naša šola vključila v Slovensko mrežo zdravih šol in tako pridobila naziv Zdrava šola.

“Telesna, umska in duhovna raven delujejo v medsebojni povezavi.

Spodbujajte telo, kolikor hočete.

Toda dokler ne boste prenovili tudi stanje uma in duha,

ne boste spoznali zdravega življenja in vitalnosti.”

Greg Anderson


ZNANOST O NAKLONJENOSTI

TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO OB EPIDEMIJI COVID-19

PRIPOROČILA ZA DOBRO SPANJE

TELESNA DEJAVNOST OTROK

ALKOHOL, TOBAK, KONOPLJA …


Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660