srssersssdgimvssmicdsd

pasica7
PBO 1
2_Zmagovalni koktajli
pasica6
TURIZEM 6
previous arrow
next arrow

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv poklicne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
Pogoji za vpis:uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
Trajanje izobraževanja:4 leta
Zaključek izobraževanja:poklicna matura – iz štirih enot: slovenščina, gastronomija in turizem s podjetništvom, tuji jezik ali matematika (dijakova izbira) ter izdelek oziroma storitev in zagovor
Nadaljnje izobraževanje:višješolski študijski programi, visokošolski študijski programi, določeni univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

Te navdušuje delo na področju gastronomije in turizma?

Gre za izredno prepleteni področji, ki se nenehno razvijata in prilagajata ostalim panogam. Profil gastronomsko-turističnega tehnika je med bolj iskanimi, daje pa tudi veliko možnosti za uresničevanje lastnih podjetniških idej.

Če se ne bojiš novih izzivov, si ves čas želiš novih znanj, te privlači projektno zasnovan pouk, uživaš v praktičnem ustvarjanju in si pripravljen/a delati v timu, potem je gastronomija in turizem prava izbira zate. Velika dodana vrednost tega programa je, da se vsi dijaki, ne glede na smer, urijo v strokovni komunikaciji v kar treh tujih jezikih – angleškem, nemškem in francoskem.

V prvem letniku boš lahko izbral/a eno izmed smeri, ki se razlikujeta v strokovnem delu predmetnika:

Če se boš odločil/a za smer gastronomija, se boš pri pouku osredotočal/a na poznavanje domače in tuje kulinarike. Jedi boš znal/a pripraviti po raznih tehnoloških postopkih in jih estetsko dekorirati. Naučil/a se boš sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter jim profesionalno postreči jedi in pijače. Pred gosti boš znal/a mešati koktajle, marinirati, filirati in razkosavati jedi. In ne le to, obvladal/a boš pripravo vseh vrst najzahtevnejših jedi, ki jih boš znal/a tudi ustrezno umestiti v meni, in sprejeti naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov. Priprava svečanih pogrinjkov in organizacija izvedbe dogodkov z vodenjem sodelavcev zate ne bo neznanka. Skratka, pri nas ves čas sledimo novim trendom v gastronomiji, dijaki pa pridobivajo visoko kakovostna znanja s področja kuharstva, strežbe in animacij. Si bolj tekmovalnega duha? Če boš želel/a, se boš lahko udeležil/a različnih tekmovanj doma in v tujini.  Ali veš, da z letom 2021 Slovenija pridobiva naziv »Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021«? To je tudi eden izmed razlogov, da s tega področja trenutno teče veliko projektov, v katere se naši dijaki vključujejo, da bi še nadgradili svoja znanja.

Če pa te bolj zanima smer turizem, se boš v času štiriletnega srednješolskega izobraževanja naučil/a oblikovati atraktivne turistične produkte in se uril/a v veščinah turističnega vodenja in priprave doživetij. Številne ure pouka boš z učitelji in sošolci preživel/a na terenu, strokovnih ekskurzijah doma in v tujini ter projektnih dnevih. Z aktivnim sodelovanjem boš spoznaval/a raznolike turistične ponudbe in pridobival/a ideje za oblikovanje inovativnih turističnih doživetij. Te učne vsebine zanimajo še malo podrobneje?  Pa poglejmo … Naučil/a se boš spremljanja in vodenja različnih skupin turistov, posredovanja turističnih informacij, poslovnega in javnega nastopanja ter komuniciranja, vodenja, priprave turističnih aranžmajev, animacije gostov, dela v recepciji, trženja turističnih storitev in iskanja ter priprave strokovnega materiala za vodenje. Kot čisto pravi turistični vodnik/vodnica se boš izuril/a v posredovanju aktualnih turističnih informacij o kraju, naravni in kulturni dediščini doma in po svetu, obvladal/a pa boš tudi hotelsko poslovanje in poslovanje turističnih agencij. Učitelji pri poučevanju ves čas sledijo trendom v panogi in dajejo poudarek na uvajanje novosti. Vse to in še več je odlika turistične smeri.

Po končanem izobraževanju se boš lahko zaposlil/a v turističnih agencijah, turistično-informacijskih centrih, hotelih, ladjah za križarjenja, restavracijah in drugih organizacijah s področja gastronomije in turizma. Seveda pa ti uspešno opravljena poklicna matura široko odpira vrata na večino fakultet.

Sprejmi izziv in se nam pridruži!

PREDMETNIK GASTRONOMIJA IN TURIZEM 2022/23

Maja Šmon, dijakinja 4. letnika smeri turizem

Work smarter not harder

Za šolanje na Šoli za storitvene dejavnosti v programu Gastronomija in turizem, smer turizem, sem se odločila predvsem zaradi različnih možnosti, ki jih šola ponuja. Od nekdaj občudujem ljudi, ki govorijo več jezikov. Tudi sama sem si vedno želela postati ena izmed njih, to mi Šola za storitvene dejavnosti tudi kvalitetno omogoča, saj imamo na urniku kar tri jezike: nemščino, angleščino in francoščino. Šola nam ponuja tudi možnost praktičnega usposabljanja v tujini (na primer na Malti, Portugalskem …) ali v Sloveniji. To se mi zdi zelo pomembno, saj imamo možnost, da že v času izobraževanja spoznamo svet in se naučimo delati na tujem in doma. Ukvarjamo se z raznimi vodenji, kar pomeni, da imamo veliko praktičnega pouka, to mi je zelo všeč. Praktični del pouka nam omogoča, da se spopademo s strahom pred javnim nastopanjem, gradimo samozavest in vadimo vse, kar smo se v teoriji naučili pri pouku. Šola sodeluje tudi na številnih tekmovanjih – sodelovala sem na državnem tekmovanju Turistični vodnik in sem osvojila zlato priznanje. Tekmovanje in šolanje sta me naučila že ogromno: pridobila sem znanja s področja turizma (potovanja, aranžmaji, razni dogodki …), vodenja (obvladovanje, vodenje skupine) in dela z ljudmi (poznavanje psihologije množic, obiskovalcev …).

Zavedam se, da mi šola ponuja izjemne možnosti, ki jih bom z  največjim veseljem izkoristila, saj me pripravlja na življenje in poklic, ki ga bom opravljala.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660