Šolski predpisi in zakonodaja

Na tej strani objavljamo povezave na najpomembnejše pravilnike, ki se nanašajo na  poklicno in srednje strokovno izobraževanje (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti).

Objavljamo tudi šolska pravila, ki so sestavljena iz:
– hišnega reda
– določil, ki se nanašajo na Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
– določil, ki se nanašajo na Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

ŠOLSKA PRAVILA – HIŠNI RED – ŠOLSKO LETO 2023/24

ŠOLSKA PRAVILA  OCENJEVANJA ZNANJA – ŠOLSKO LETO 2023/24

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE – ŠOLSKO LETO  2023/24

ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O TEČAJU SLOVENŠČINE ZA DIJAKE V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH

PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O VPISU V SREDNJE ŠOLE

Tags:
Sher This: