Poklicna matura 2023/2024

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo 4 enote:

 • slovenščina
 • strokovnoteoretični predmet
 • tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka)
 • storitev oziroma izdelek in zagovor

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih in visokošolskih študijskih programih
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

Aktualno

Šolska maturitetna komisija

Govorilne ure tajnice ŠMK

EKONOMSKI TEHNIK (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gospodarstvo (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turizem s podjetništvom (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA (PTI – poklicno-tehniško izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turistične storitve (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Koledar opravljanja poklicne mature

Zimski izpitni rok 2022/23
3. december 2023Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
28. januar 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
1. februar 2024 Slovenščina – pisni izpit
5. februar 2024 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
2. februar 2024 2. predmet – pisni izpit
6. februar – 16. februar 2024Ustni izpiti in 4. predmet
5. marec 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. marec 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Spomladanski izpitni rok 2024
15. november 2023Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
30. marec 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
19. maj 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
25. maj 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
1. junij 2024 Angleščina – pisni izpit
29. maj 2024 Slovenščina – pisni izpit
8. junij 2024 Matematika – pisni izpit
10. junij 2024 Nemščina – pisni izpit
6. junij 2024 2. predmet – pisni izpit
10. junij – 21. junij 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
4. julij 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. julij 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 2024
5. julij 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
13. avgust 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
19. avgust 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
23. avgust 2024 Slovenščina – pisni izpiti
26. avgust 2024 Matematika – pisni izpit
27. avgust 2024 Angleščina, nemščina – pisni izpit
29. avgust 20242. predmet – pisni izpit
23. avgust – 4. september 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
10. september 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
13. september 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Povezave

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina

Predmetni izpitni katalog Angleščina

Predmetni izpitni katalog Slovenščina

Predmetni izpitni katalog Matematika

Tags:
Sher This: