Predstavitev šole

VIZIJA ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

Spodbujanje dijakov k pridobivanju poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, doseganje čim boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov s kakovostnim strokovnim delom, zagotavljanje in širjenje osnovnih osebnostnih vrednot, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med poukom in obšolskimi dejavnostmi, zagotavljanje varnega okolja za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobivanje pozitivnih izkušenj kot predpogoj za motivacijo in uspešno delo.

Na Šoli za storitvene dejavnosti imamo dolgoletne izobraževalne izkušnje na področju turizma, gostinstva, ekonomije in trgovine, ponašamo pa se tudi z odličnimi učnimi ter vzgojnimi rezultati. Dijaki v naših izobraževalnih programih pridobivajo poglobljena teoretična znanja, široko paleto praktičnih znanj in razvijajo sposobnosti, da se bodo znašli in znali prilagoditi v poklicnem okolju. Šola za storitvene dejavnosti opravlja svoje poslanstvo kot vzgojna in izobraževalna institucija, ki s svojo vlogo pri celovitem oblikovanju mladostnika daje, v zadnjem času morda še bolj kot kdaj koli prej, poseben pomen razvijanju medsebojnih odnosov in sprejemanju drugačnosti. Zagotavljali in širili bomo osnovne osebnostne vrednote: poštenost, iskrenost, odgovornost do samega sebe in okolja, v katerem živimo, prijaznost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje in vztrajnost. Trudili se bomo, da bodo dijaki v šoli nabrali čim več pozitivnih izkušenj, da bodo zadovoljni, kar je pogoj za motivacijo in uspešno delo. Na ta način bodo s ponosom stopali v življenje in na nadaljnjo poklicno pot ter z veseljem in optimizmom zrli v življenje. Vsi, ki smo vpeti v življenje na šoli, se bomo ves čas učili, da bi vedeli, znali delati, znali živeti v skupnosti in eden z drugim ter znali biti. Samo skupaj bomo zgradili »močno, uspešno in zadovoljno šolo«. Če želimo priti visoko, moramo plezati sami, če pa želimo priti daleč, moramo hoditi skupaj, z roko v roki.

Helena Zupanc, prof. fra. in univ. dipl. nov.

ravnateljica Šole za storitvene dejavnosti

Tags:
Sher This: