srssersssdgimvssmicdsd

PUD

Organizatorka  in koordinatorka PUD:

Andreja Krk

kabinet D 016

telefon: 03/ 896 06 24

e-pošta: andreja.krk@gmail.com

Praktično izobraževanje v delovnem procesu je sestavni in obvezni del vseh vzgojno izobraževalnih programov na naši šoli. Izvaja se pri delodajalcih v raznih podjetjih in organizacijah, s katerimi šola sklene pogodbe. Tam dijaki dopolnjujejo in nadgrajujejo znanja in spretnosti, pridobljene v šoli.

Pomembni cilji PUD so v vseh programih isti, in sicer aktivno vključevanje dijakov v delovni proces, spoznavanje dela, organizacije dela in poslovanja podjetja, povezovanje teorije s prakso, spoznavanje in uporabljanje pravil o varstvu pri delu in uporaba osebnih zaščitnih sredstev, razvijanje odgovornosti, natančnosti, vztrajnosti in podjetniškega načina razmišljanja.


PUD pri delodajalcih si dijaki skušajo urediti sami – napišejo in pošljejo prošnje. V kolikor si delovnega mesta ne najdejo sami, mu delodajalce poiščemo v šoli. Šola z delodajalci podpiše kolektivne pogodbe. Dijaki si lahko uredijo tudi individualne učne pogodbe. Organizatorka PUD v šoli pripravi vso dokumentacijo, ki jo dijak nese s seboj k delodajalcu. Pogoj za zaključek letnika je opravljeno PUD, oddano Poročilo o praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in Potrdilo z žigom in podpisom pooblaščene osebe v podjetju (mentorja). Ocena za PUD je opravil/a ali ni opravil/a.

Navodila dijakom:

 • – Dijak mora biti urejen.
 • – Dijak mora točno prihajati in odhajati z delovnega mesta.
 • – Pri delu mora upoštevati pravila kulturnega in vljudnega sporazumevanja.
 • – Upošteva predpise varstva pri delu in interne predpise.
 • – Dijak mora biti pošten, natančen in skrben.
 • – Upoštevati mora pravila o odmoru in kajenju, ki jih določa podjetje, kjer opravlja PUD.
 • – Med delom ne sme uporabljati mobilnega telefona.
 • – Dijak mora  izostanek s PUD v primeru bolezni opravičiti z zdravniškim opravičilom.
 • – Izostanke iz drugih razlogov mora predhodno najaviti mentorju in pridobiti dovoljenje, v izjemnih primerih (nesreča, smrt…) ga mora čim prej obvestiti o odsotnosti.
 • – Dijak mora opraviti vse ure v predvidenem času. Če tega ne opravi, mora ure nadomestiti po končanem pouku ali med počitnicami.

POMEMBNO

Izvajalec lahko dijaku kadarkoli prekine praktično izobraževanje, če ta ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih narekuje delodajalec. V takem primeru si sam poišče drugo delovno mesto.

Po končanem praktičnem izobraževanju mora dijak oddati organizatorki PUD v šoli

 • – Potrdilo o PUD (žig in podpis)
 • – Poročilo o PUD.

PUD 2019_2020

PUD 2018 _ 2019

PUD 2017_18

PUD_2016_17

PLAN PUD 2015_16

POROČILO PUD

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660