srssersssdgimvssmicdsd

Šolski predpisi in zakonodaja

Na tej strani objavljamo povezave na najpomembnejše pravilnike, ki se nanašajo na  poklicno in srednje strokovno izobraževanje (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti).

Objavljamo tudi šolska pravila, ki so sestavljena iz:
– hišnega reda
– določil, ki se nanašajo na Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
– določil, ki se nanašajo na Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

ŠOLSKA PRAVILA – ŠOLSKI RED- ŠOLSKO LETO 2020 – 2021

ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA – ŠOLSKO LETO_2020 – 2021

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE- ŠOLSKO LETO- _2020 – 2021

ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

PRAVILNIK O TEČAJU SLOVENŠČINE ZA DIJAKE V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH

PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU V SREDNJIH ŠOLAH

PRAVILNIK O VPISU V SREDNJE ŠOLE

OBRAZCI

POSTOPEK PRI IZDAJI IZPISA IZ EVIDENCE OZ. DVOJNIKA SPRIČEVAL

OBRAZEC ZA STATUS ŠPORTNIKA

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660