srssersssdgimvssmicdsd

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v spomladanskem roku 2019/20

Izpiti bodo potekali od srede, 1. 7. 2020, do petka, 3. 7. 2020 po razporedu, ki bo objavljan na spletni strani šole v sredo, 24. 6. 2020. V primeru, da se datumi izpitov prekrivajo, dijak to javi ga. Sonji Sušin (sonja.susin@scv.si), najkasneje do petka, 26. 6. 2020 do 10.00 in se dogovori o drugem terminu.  Prijavo k izpitu dijaki oddajo razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu, 24. 6. 2020 ali v tajništvo šole do petka, 26. 6. 2020. Dijak  najprej opravlja dopolnilne izpite (za neocenjene predmete/module), šele nato popravne izpite. V spomladanskem izpitnem roku (julij) lahko dijak pristopi največ k dvema izpitoma. Ostale izpite opravlja v jesenskem (avgustovskem) izpitnem roku .

RAZPORED IZPITOV_ JULIJ 2020

Organizirane priprave na izpite bodo v petek, 26. 6. in v torek, 30. 6., od 8.00 do 12.00 v učilnicah:

Slovenščina B 305, B 306
Matematika in fizika C 303, C 314
Tuji jeziki B 307, B 308, kabinet C005
Družboslovni predmeti B 208
Naravoslovni predmeti B 309
Strokovni moduli in praktični pouk C 001, C 002, vse specializirane učilnice
Športna vzgoja telovadnica v B stavbi

Priporočamo, da se vsak dijak predhodno po e-pošti dogovori z učiteljem za natančnejšo uro in učilnico, da ne bo nepotrebnega čakanja pred učilnicami. Če datumi izpitnih rokov to dopuščajo se lahko dogovorite tudi za dodatne priprave.

Pripravila:                                                                   v. d. ravnateljice:

Sonja Sušin, univ. dipl. ekon                          Mateja Klemenčič, univ. dipl. inž.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660