Šolski sklad

Namen šolskih skladov je pridobivanje sredstev za dejavnosti, ki niso financirane iz javnih
sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Upravni odbor Šolskega
sklada Šole za storitvene dejavnosti šteje šest članov (trije predstavniki staršev, trije
predstavniki zaposlenih) in predsednika. Njegova najpomembnejša naloga je skrbno
načrtovati porabo sredstev in nadzirati njihovo namenskost.
Šolski sklad je pomemben organ, ki predstavlja vez ter krepi sodelovanje med zaposlenimi in
starši. Cilj sklada je zagotoviti enake možnosti in izboljšati pogoje izobraževanja za vse naše
dijake. Sredstva niso namenjena le nadstandardnim dejavnostim, ki jih ne financira MIZŠ,
ampak tudi pomoči socialno ogroženim dijakom. Z zbiralnimi akcijami starega papirja in
zamaškov, prispevki iz trgovine z rabljenimi oblačili Modno podstrešje in številnimi drugimi
aktivnostmi na šoli ne prispevamo le v blagajno šolskega sklada, ampak skrbimo tudi za
ozaveščanje pomena pomoči drugim ter krepitev osnovnih človeških vrednot – prijateljstva
in solidarnosti.
Če bi sleherni človek ljubil vse ljudi, bi vsak posameznik imel svet.” ( Friedrich G. Schiller)

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

Tags:
Sher This: