Prostovoljno delo

Prostovoljno delo v šolskem letu 2023/24

Z dijaki prostovoljci se bomo tudi v letošnjem šolskem letu vključevali v različne enodnevne prostovoljske akcije in vseslovenske humanitarne akcije ter po potrebi organizirali dobrodelne zbiralne akcije (zamaški, knjige, oblačila, igrače …).

Tudi letos bomo pripravili oz. sodelovali na različnih dogodkih Šolskega centra Velenje, kot so Svetovni dan prostovoljstva, Dan slovenske hrane, Dan v rabljenih oblačilih, Dan za spremembe …

Za Pikin festival bomo pripravili prav posebno modno revijo skozi čas, kjer bomo večkrat dnevno obiskovalcem predstavili značilnosti mode za posamezno zgodovinsko obdobje.

Zaradi ujm, ki so prizadele našo državo, bomo pripravili različne zbiralne akcije in druge humanitarne dogodke za pomoč ogroženim družinam. Dijaško trgovinico Modno podstrešje bomo tudi v letošnjem šolskem letu po dogovoru odprli za tiste socialno najranljivejše, za brezdomce, mamice iz varnih hiš, za starejše, ki sami ne morejo v trgovine in so zaradi nižjega standarda nekako potisnjeni na rob družbe.

Prav tako bomo nadaljevali z izvedbo različnih kulturnih dogodkov, modnih revij, plesnih nastopov in druženj s stanovalci Doma za varstvo odraslih Velenje.

V šolskem letu 2023/24 bomo prostovoljce povabili k delu na naslednjih področjih:

 • PD z otroki v vrtcih (v Velenju in drugje),
 • PD z otroki v Šaleški dolini (medobčinska ZPM Velenje),
 • PD z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (CVIU, VDC Saša),
 • PD z mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (CVIU, VDC Saša),
 • PD z otroki s psihosocialnimi motnjami – v dnevnem centru (Center za socialno delo Velenje),
 • PD z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (osnovne šole),
 • PD s srednješolci z učnimi in drugimi težavami (ŠC Velenje, Ljudska univerza Velenje),
 • PD z mladostniki Šaleške doline – v dnevnem centru (Mladinski center Velenje),
 • PD v organizaciji skupine Udarnik (Mladinski center Velenje),
 • PD s starostniki (Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen),
 • PD na področju varovanja kulturne dediščine (Muzej na gradu),
 • PD v programih Društva NOVUS v Velenju (za otroke in mladino, za socialno šibke, za brezposelne in neaktivne, za starejše, za priseljence),
 • PD v knjižnicah (knjižnica Velenje in Mozirje),
 • PD s socialno ogroženimi, pomoč pri krvodajalskih akcijah (Rdeči križ Slovenije, območna enota Velenje),
 • zbiranje humanitarne pomoči za socialno ogrožene družine in njihove otroke,
 • umetniška sekcija (glasbena, likovna, plesna in sekcija oblikovanja tekstila),
 • novinarska sekcija (literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z videokamero …).

Zunanji strokovni sodelavci:

 • Mateja Lipičnik (vrtci),
 • Bojana Špegel (Medobčinska ZPM Velenje),
 • Vesna Golob (NOVUS Velenje),
 • Lidija Praprotnik (Ljudska univerza Velenje),
 • Milena Četina (CVIU),
 • Svetovalni delavci osnovnih šol,
 • Andrej Cvernjak (Mladinski center, Udarnik),
 • Melvina Kastelic (Dom za varstvo odraslih),
 • Tanja Verboten (Muzej na gradu),
 • Brina Zabukovnik Jerič (Knjižnica Velenje),
 • Ana Šimenc (Center starejših Zimzelen),
 • Ana Planinc (Center za socialno delo),
 • Darja Lipnikar (Rdeči križ).

 

Koordinatorici prostovoljnega dela bosta Maša Kolšek in Irena Herlah.

PD PRIJAVNICA

Tags:
Sher This: