srssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2020/2021

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo 4 enote:

 • slovenščina
 • strokovnoteoretični predmet
 • tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka)
 • storitev oziroma izdelek in zagovor

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih in visokošolskih študijskih programih
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gospodarstvo (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turizem s podjetništvom (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA (PTI – poklicno-tehniško izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turistične storitve (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Koledar opravljanja poklicne mature

Zimski izpitni rok 2020/21
3. december 2020Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
1. februar 2021 Slovenščina – pisni izpit
2. februar 2021 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
3. februar 2021 2. predmet – pisni izpit
4. februar – 13. februar 2021Ustni izpiti in 4. predmet
3. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Spomladanski izpitni rok 2021
marec 2021 Predpreizkus
30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
19. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
25. maj 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. maj – 26. maj 2021 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
24. maj – 28. maj 2018Organizirane priprave na poklicno maturo
29. maj 2021 Angleščina – pisni izpit
31. maj 2021 Slovenščina – pisni izpit
5. junij 2021 Matematika – pisni izpit
8. junij 2021 Nemščina – pisni izpit
10. junij 2021 2. predmet – pisni izpit
12. junij – 23. junij 2021 (5. junija in 12. junija le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
7. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Jesenski izpitni rok 2021
8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
14. avgust 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2021 Slovenščina – pisni izpiti
25. avgust 2021 Matematika – pisni izpit
27. avgust 2021 Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust 20212. predmet – pisni izpit
24. avgust – 3. september 2021 Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Razpored izpitov PM v jesenskem roku

Navodila za pisne izpite PM v jesenskem roku

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije

Navodila za izdelek oz. storitev in zagovor – 4. predmet POM

Navodila za izdelek oz. storitev in zagovor za- 4. predmet Gastronomija

Povezave

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina

Predmetni izpitni katalog Angleščina

Predmetni izpitni katalog Slovenščina

Predmetni izpitni katalog Matematika

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660