srssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2021/2022

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo 4 enote:

 • slovenščina
 • strokovnoteoretični predmet
 • tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka)
 • storitev oziroma izdelek in zagovor

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih in visokošolskih študijskih programih
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gospodarstvo (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI – srednje strokovno izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turizem s podjetništvom (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA (PTI – poklicno-tehniško izobraževanje)

Poklicna matura iz štirih enot:

 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • gastronomija in turistične storitve (pisni in ustni del)
 • tuji jezik ali matematika – dijakova izbira (pisni in ustni del)
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Koledar opravljanja poklicne mature

Zimski izpitni rok 2021/22
1. februar 2022Začetek zimskega izpitnega roka
3. december 2021Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
28. januar 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
1. februar 2022 Slovenščina – pisni izpit
2. februar 2022 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
3. februar 2022 2. predmet poklicne mature – pisni izpit
4. februar – 15. februar 2022Ustni izpiti in 4. predmet
7. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
10. marecZadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.
Spomladanski izpitni rok 2022
28. maj 2022Začetek spomladanskega izpitnega roka
29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
18. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
24. maj 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
28. maj 2022 Angleščina – pisni izpit
30. maj 2022 Slovenščina – pisni izpit
4. junij 2022 Matematika – pisni izpit
7. junij 2022 Nemščina – pisni izpit
9. junij 2022 2. predmet – pisni izpit
13. junij – 22. junij 2022 (4. junija in 11. junija le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
6. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9. julij 2022Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.
Jesenski izpitni rok 2022
24. avgust 2022Začetek jesenskega izpitnega roka
7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
14. avgust 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2022Slovenščina – pisni izpiti
25. avgust 2022 Matematika – pisni izpit
27. avgust 2022 Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust 20222. predmet poklicne mature – pisni izpit
24. avgust – 3. september 2022 Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2022 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije

Šolska maturitetna komisija

Povezave

Navodila za 4. predmet v programu Gastronomija in turizem

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina

Predmetni izpitni katalog Angleščina

Predmetni izpitni katalog Slovenščina

Predmetni izpitni katalog Matematika

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660