srssersssdgimvssmicdsd

PUD

Organizatorka  in koordinatorka PUD:

Andreja Krk

kabinet D 016

telefon: 03 89 60 669

e-pošta: andreja.krk@scv.si

Praktično izobraževanje v delovnem procesu je sestavni in obvezni del vseh vzgojno-izobraževalnih programov na naši šoli. Izvaja se pri delodajalcih v raznih podjetjih in organizacijah, s katerimi šola sklene pogodbe. Tam dijaki dopolnjujejo in nadgrajujejo znanja in spretnosti, pridobljene v šoli.

Pomembni cilji PUD so v vseh programih isti, in sicer aktivno vključevanje dijakov v delovni proces, spoznavanje dela, organizacije dela in poslovanja podjetja, povezovanje teorije s prakso, spoznavanje in uporabljanje pravil o varstvu pri delu in uporaba osebnih zaščitnih sredstev, razvijanje odgovornosti, natančnosti, vztrajnosti in podjetniškega načina razmišljanja.


PROGRAMI:       Pomočnik v biotehniki in oskrbi (PBO)

                            Gastronomske in hotelske storitve (GH)

                            Gastronomija (GA)

Dijaki bodo PUD opravljali na področjih kuharstva, strežbe in turizma.

letnik, oddelekoddošt. tednovšt. ur/dijaka
1. PBO6. 6. 2022  17. 6. 2022  276
2. PBO4. 10. 2021  15. 10. 2021  276
1. GH3. 5. 202230. 5. 2022 4152
2. GH18. 3. 2022 22. 4. 20225190
3. GH1. 9. 202120. 1. 2022  20760
1. GA6. 6. 202217. 6. 2022276

PROGRAM:         Gastronomija in turizem (GTT)

Dijaki bodo PUD opravljali v turističnih agencijah, hotelih in podjetjih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in turizmom.

letnik, oddelekoddošt. tednovšt. ur/dijaka
2. GTT30. 5. 202217. 6. 20223114
3. GTT21. 3. 2022  15. 4. 2022 4152

PROGRAM:         Ekonomski tehnik (EKT)

Dijaki bodo PUD pri delodajalcih opravljali v kadrovskih, nabavnih, prodajnih, računovodskih in stroki primernih službah.

letnik, oddelekoddošt. tednovšt. ur/dijaka
2. EKT8. 4. 2022  22. 4. 2022 276
3. EKT21. 3. 2022 1. 4. 2022  276

PROGRAM:         Trgovec (P)

Dijaki bodo PUD pri delodajalcih opravljali v trgovinah.

letnik, oddelekoddošt. tednovšt. ur/dijaka
1. P9. 5. 2022  27. 5. 2022  3114
2. P1. 4. 202222. 4. 20223114
3. P1. 9. 2021 14. 1. 2022 18684

PUD pri delodajalcih si dijaki skušajo urediti sami – napišejo in pošljejo prošnje. V kolikor si delovnega mesta ne najdejo sami, mu delodajalce poiščemo v šoli. Šola z delodajalci podpiše kolektivne pogodbe. Dijaki si lahko uredijo tudi individualne učne pogodbe. Organizatorka PUD v šoli pripravi vso dokumentacijo, ki jo dijak nese s seboj k delodajalcu. Pogoj za zaključek letnika je opravljen PUD, oddano Poročilo o praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in Potrdilo z žigom in podpisom pooblaščene osebe v podjetju (mentorja). Ocena za PUD je opravil/a ali ni opravil/a.

Navodila dijakom:

 • Dijak mora biti urejen.
 • Dijak mora točno prihajati in odhajati z delovnega mesta.
 • Pri delu mora upoštevati pravila kulturnega in vljudnega sporazumevanja.
 • Upošteva predpise varstva pri delu in interne predpise.
 • Dijak mora biti pošten, natančen in skrben.
 • Upoštevati mora pravila o odmoru in kajenju, ki jih določa podjetje, kjer opravlja PUD.
 • Med delom ne sme uporabljati mobilnega telefona.
 • Dijak mora  izostanek s PUD v primeru bolezni opravičiti z zdravniškim opravičilom.
 • Izostanke iz drugih razlogov mora predhodno najaviti mentorju in pridobiti dovoljenje, v izjemnih primerih (nesreča, smrt …) ga mora čim prej obvestiti o odsotnosti.
 • Dijak mora opraviti vse ure v predvidenem času. Če tega ne opravi, mora ure nadomestiti po končanem pouku ali med počitnicami.

POMEMBNO

Izvajalec lahko dijaku kadarkoli prekine praktično izobraževanje, če ta ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih narekuje delodajalec. V takem primeru si sam poišče drugo delovno mesto.

Po končanem praktičnem izobraževanju mora dijak oddati organizatorki PUD v šoli:

 • potrdilo o PUD (žig in podpis),
 • poročilo o PUD.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660