srssersssdgimvssmicdsd

Programi

 NIŽJE POKLICNO 

 IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE POKLICNO

 IZOBRAŽEVANJE 

SREDNJE STROKOVNO

 IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO TEHNIŠKO

IZOBRAŽEVANJE 

 POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

TRGOVEC

GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK 

GASTRONOMSKI TEHNIK 

 PREDMETNIK PROGRAMA POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

PREDMETNIK PROGRAMA TRGOVEC

PREDMETNIK PROGRAMA GASTRONOMIJA IN TURIZEM

PREDMETNIK PROGRAMA GASTRONOMSKI TEHNIK 

                                       

GASTRONOM HOTELIR

 EKONOMSKI TEHNIK

PREDMETNIK PROGRAMA GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE PREDMETNIK PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK 

 Na Šoli za storitvene dejavnosti se zavedamo, da sta znanje in izobrazba pomemben dejavnik sodobne družbe in njene prihodnosti. Ne le, da nas znanje notranje bogati, dajati mora tudi otipljive rezultate. Dijaki v naših izobraževalnih programih pridobivajo in razvijajo sposobnosti, ki jim bodo pomagale, da se bodo znašli in znali prilagoditi v poklicnem okolju. Trg dela od vsakega posameznika danes zahteva poglobljena teoretična znanja, obenem pa tudi opremljenost s široko paleto praktičnih znanj. Na Šoli za storitvene dejavnosti imamo jasno začrtano orientacijo glede povezovanja teorije in prakse ter orientacijo glede razvoja kompetenc. To programsko orientacijo izvajamo na ravni pouka, pri uvajanju metod povezovanja ter hkratnega usvajanja praktičnega in teoretičnega znanja, splošnih in specifičnih kompetenc. Izobraževanje  gradimo na soodgovornosti in sodelovanju med šolo in delodajalci, saj sta pridobivanje praktičnih znanj v neposrednem delovnem procesu ter poklicna socializacija eni bistvenih sestavin poklicne izobrazbe.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660