Zdrava šola

ZDRAVA ŠOLA

 Slovenska mreža Zdravih šol (ZŠ) se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Cilji

 Šola za storitvene dejavnosti je že od leta 2008 vključena v koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje in jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Vse šole, ki smo vključene v to mrežo smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Organizacija projekta Slovenske mreže Zdravih šol

 Na šoli se projekta Zdrava šola lotevamo v okviru šolskega tima ZŠ, ki s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo izpolnjuje zastavljene cilje Slovenske mreže zdravih šol. Strokovni delavci v okviru različnih vsebin celostno pristopamo k zdravju ter iščemo možnosti, ki nam jih omogoča šolsko okolje. Vsebine zdravja so del letnega delovnega načrta šole z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Vodja projekta ZŠ na ŠSD je Mateja Urbancl.

Rdeča nit za šolsko leto 2023/24

V okviru Zdravih šol so za šolsko leto 2023/24 izbrali geslo: “Lepa beseda lepe odnose najde“.

Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

Dejavnosti, ki jih načrtujemo v šolskem letu 2023/2024:

 • osveščanje dijakov o zdravem življenjskem slogu, izboljševanje duševnega zdravja v šoli, zdrava prehrana in gibanje,
 • urejanje vitrine, kotička in spletne strani,
 • predavanja na temo duševnega in telesnega zdravja ter zdravega prehranjevanja,
 • sodelovanje na tednu mobilnosti Velenje – 19. 9. 2023,
 • preventiva zob in zobna higiena za dijake 1. letnikov,
 • rožnati oktober – ureditev kotička  in izvedba predavanja o preventivi proti raku na dojkah za dijake višjih letnikov,
 • v mesecu novembru (17. 11. 2023) bomo z dogodkom obeležili dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk,
 • dan boja proti aidsu in varno spolno vedenje bomo predstavili na panojih v mesecu decembru,
 • medgeneracijsko sodelovanje v okviru nacionalnega projekta ZŠ Podarjena knjiga,
 • predavanja o varni rabi spletnih strani bodo izvedena v mesecu februarju,
 • v aprilu bomo obeležili dan Zemlje z modno revijo in stojnicami na temo odvržene hrane,
 • »Življenje teče« in čistilna akcija,
 • minuta za zdravje med poukom.

Koristne povezave:

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE:

Za dobro javno zdravje | Nijz

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL:

Slovenska mreža zdravih šol | Nijz

TO SEM JAZ:

#to sem jazTags:
Sher This: