Postopek vpisa

 

Kaj potrebujete ob vpisu?

Prijavo za vpis (obr. DZS 1,20)

– Spričevalo o končani osnovni šoli (original in fotokopijo)

– Spričevalo o dokončani srednji šoli / Obvestilo o uspehu (original in fotokopija)

– fotografijo za osebni dokument

– potrdilo o zaposlitvi

– podpisano Pogodbo o medsebojnih obveznostih in pravicah za tekoče šolsko leto 

– potrdilo delodajalca, da vam krije šolnino

– potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine

 

Podatki za nakazilo vpisnine in šolnine odrasli:

Šolski center Velenje

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Koda namena: STDY

Namen nakazila: Vpisnina, šolnina odrasli

TRR:

SI56 0110 0603 0705 664

Sklic SI00 760001-201

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorico izobraževanja odraslih na ŠSD, Sonjo Lipar, na telefon 03 8960622 ali na e-pošto sonja.lipar@scv.si.

Po končanem vpisnem postopku, za vsakega udeleženca izdelamo Osebni izobraževalni načrt, v katerem navedemo vse njegove obveznosti in določimo učitelje / mentorje.

Tags:
Sher This: