Odrasli in Dijaki

Programi

Na Šoli za storitvene dejavnosti se v izobraževanju odraslih

lahko izobražujete po enakih programih kot v rednem izobraževanju:

Organizacija pouka

V primeru, da se za posamezen program prijavi vsaj15 udeležencev, organiziramo predavanja v popoldanskem

času (od 16.10 do 20.30 ure).

V nasprotnem primeru udeleženec, ki poravna šolnino, posluša predavanja splošno izobraževalnih predmetov skupaj

z ostalimi udeleženci po programih drugih šol na ŠCV.

Za osvojitev znanj iz strokovno-teoretičnih predmetov takšnemu udeležencu pripada 5 ur konzultacij pri posameznem

učitelju in eno opravljanje izpita.

Šolsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra naslednje leto.

Pouk izvajamo v prostorih posameznih šol, v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra in po novem

tudi na daljavo preko Teams-ov.

Kaj potrebujete ob vpisu? 

Tags:
Sher This: