srssersssdgimvssmicdsd

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv poklicne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
Pogoji za vpis:uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
Trajanje izobraževanja:4 leta
Zaključek izobraževanja:poklicna matura – iz štirih enot: slovenščina, gastronomija in turizem s podjetništvom, tuji jezik ali matematika (dijakova izbira) ter izdelek oziroma storitev in zagovor
Nadaljnje izobraževanje:višješolski študijski programi, visokošolski študijski programi, določeni univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

Te navdušuje delo na področju gastronomije in turizma?

Gre za izredno prepleteni področji, ki se nenehno razvijata in prilagajata ostalim panogam. Profil gastronomsko-turističnega tehnika je med bolj iskanimi, daje pa tudi veliko možnosti za uresničevanje lastnih podjetniških idej.

Če se ne bojiš novih izzivov, si ves čas želiš novih znanj, te privlači projektno zasnovan pouk, uživaš v praktičnem ustvarjanju in si pripravljen/a delati v timu, potem je gastronomija in turizem prava izbira zate. Velika dodana vrednost tega programa je, da se vsi dijaki, ne glede na smer, urijo v strokovni komunikaciji v kar treh tujih jezikih – angleškem, nemškem in francoskem.

V prvem letniku boš lahko izbral/a eno izmed smeri, ki se razlikujeta v strokovnem delu predmetnika:

Če se boš odločil/a za smer gastronomija, se boš pri pouku osredotočal/a na poznavanje domače in tuje kulinarike. Jedi boš znal/a pripraviti po raznih tehnoloških postopkih in jih estetsko dekorirati. Naučil/a se boš sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter jim profesionalno postreči jedi in pijače. Pred gosti boš znal/a mešati koktajle, marinirati, filirati in razkosavati jedi. In ne le to, obvladal/a boš pripravo vseh vrst najzahtevnejših jedi, ki jih boš znal/a tudi ustrezno umestiti v meni, in sprejeti naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov. Priprava svečanih pogrinjkov in organizacija izvedbe dogodkov z vodenjem sodelavcev zate ne bo neznanka. Skratka, pri nas ves čas sledimo novim trendom v gastronomiji, dijaki pa pridobivajo visoko kakovostna znanja s področja kuharstva, strežbe in animacij. Si bolj tekmovalnega duha? Če boš želel/a, se boš lahko udeležil/a različnih tekmovanj doma in v tujini.  Ali veš, da z letom 2021 Slovenija pridobiva naziv »Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021«? To je tudi eden izmed razlogov, da s tega področja trenutno teče veliko projektov, v katere se naši dijaki vključujejo, da bi še nadgradili svoja znanja.

Če pa te bolj zanima smer turizem, se boš v času štiriletnega srednješolskega izobraževanja naučil/a oblikovati atraktivne turistične produkte in se uril/a v veščinah turističnega vodenja in priprave doživetij. Številne ure pouka boš z učitelji in sošolci preživel/a na terenu, strokovnih ekskurzijah doma in v tujini ter projektnih dnevih. Z aktivnim sodelovanjem boš spoznaval/a raznolike turistične ponudbe in pridobival/a ideje za oblikovanje inovativnih turističnih doživetij. Te učne vsebine zanimajo še malo podrobneje?  Pa poglejmo … Naučil/a se boš spremljanja in vodenja različnih skupin turistov, posredovanja turističnih informacij, poslovnega in javnega nastopanja ter komuniciranja, vodenja, priprave turističnih aranžmajev, animacije gostov, dela v recepciji, trženja turističnih storitev in iskanja ter priprave strokovnega materiala za vodenje. Kot čisto pravi turistični vodnik/vodnica se boš izuril/a v posredovanju aktualnih turističnih informacij o kraju, naravni in kulturni dediščini doma in po svetu, obvladal/a pa boš tudi hotelsko poslovanje in poslovanje turističnih agencij. Učitelji pri poučevanju ves čas sledijo trendom v panogi in dajejo poudarek na uvajanje novosti. Vse to in še več je odlika turistične smeri.

Po končanem izobraževanju se boš lahko zaposlil/a v turističnih agencijah, turistično-informacijskih centrih, hotelih, ladjah za križarjenja, restavracijah in drugih organizacijah s področja gastronomije in turizma. Seveda pa ti uspešno opravljena poklicna matura široko odpira vrata na večino fakultet.

Sprejmi izziv in se nam pridruži!

 

PREDMETNIK GASTRONOMIJA IN TURIZEM 2021/22

 

Tjaša Pristovšek, dijakinja 4. letnika smeri turizem

 

Za vpis na smer turizem me je navdušilo predvsem vzdušje na šoli, saj sem lahko uresničevala svoje talente. Skoraj vse, česar se naučimo pri turistični stroki, namreč izvedemo tudi v praksi, saj izvajamo različne projekte in prirejamo dogodke. Izpostaviti moram izvajanje turističnih vodenj in ekskurzije – teh je res ogromno. Nepozabne izkušnje sem pridobila tudi na praktičnem izobraževanju v Bragi na Portugalskem. Če bi se še enkrat vpisovala na šolo, bi izbrala isti program. Razlog je tudi v učenju angleškega, nemškega in francoskega jezika in v tekmovanjih ter drugih dejavnostih. Tudi v prihodnosti se vidim v turizmu. 

Neli Poličnik, dijakinja 4. letnika smeri gastronomija

V program gastronomija in turizem, smer gastronomija, sem se vpisala zaradi motiviranosti ter entuziazma učiteljev, ki so ga predstavljali, in ker sem želela razvijati svoje sposobnosti, kreativnost in ustvarjalnost na tem področju. Program ponuja poleg splošnih predmetov različne strokovne module in praktični pouk, ki sledi sodobnim gastronomskim trendom. Udeležujemo se raznih tekmovanj in strokovnih ekskurzij. Praktično delo lahko opravimo pri delodajalcu v Sloveniji ali v tujini. Vesela sem, da obiskujem ta program in če bi se morala ponovno odločiti, bi ga ponovno izbrala. V prihodnosti se vidim kot vodja na enem izmed področij gastronomije. 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660